VEDLIGEHOLDELSE

Enhver form for service på dit ur bør kun foretages af en autoriseret BERING-forhandler. Dette gælder ligeledes for eventuel udskiftning af remmen.

Service Form - EN

Service Formular - DE

Service Formulier - NL

Formulair de Service - FR

International delivery note for return goods - not EU countries

 

 

Sidst set